Prijave

Prijave

22.09.2019.

Prijave su zatvorene.

NAPOMENA
Djeca mlađa od 10 godina ne plaćaju kotizaciju, ali ih je potrebno prijaviti putem ovog prijavnog obrasca.

Za najam bicikle molimo kontaktirajte Bike center Rabac na broj : 091 902 8363 ili na e-mail: bikecenterrabac@gmail.com

 

*PRIVOLA ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU PODATAKA
Svi se podaci o sudionicima strogo čuvaju i dostupni su samo organizatorima kojima su ti podaci nužni za vođenje statističkih podataka o manifestaciji. Svi Vaši osobni podaci bit će zadržani od strane Organizatora u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.).